Erania 3.jpg
Erania 1.jpg

ERANIA RED WINE
Aganix Du Seigneur
x Hotspot x Eldorado Van De Zeshoek TN

KLACZKA  13.02.2022

Fantastyczny Aganix Du Seigneur połączony ze sprawdzoną w sporcie linią żeńską

Erania Red Wine jest po znanym i popularnym ogierze Aganix du Seigneur, który z powodzeniem startował pod Josem Lansinkiem. Potomstwo Aganixa Z łączy atletyczny model z łatwością skakania i dokładnie to samo możemy powiedzieć o matce Eranii: Elmanda Red Wine po Hotspot ( Hors la Loi II ). Hotspot w wieku 7 lat był 4-ty w Lanaken, a teraz startuje do 1,50. Trzecia matka Eranii jest po Eldorado van de Zeshoek, który rywalizował na świecie pod  Williamem Greve, a teraz jest uznanym ogierem wysoko uplasowanym w rankingach ojców.. Linia żeńska Eranii pochodzi od skokowej klaczy pełnej krwi Bielica xx. To dobrze rozwijająca się rodzina z końmi, które konkurują na zawodach na międzynarodowym poziomie: Bonita 1,60, Banderas 1,40, Bakalia 1,30, La Valetta 1,35, Onagadori Red Wine 1,35, Cleopatra 1, 30.

*Pełne pochodzenie

Ogano Sitte
Aganix Du Seigneur
Cadix Du Seigneur
ERANIA RED WINE
Hotspot
Elmanda Red Wine
Espaniola